Ny video om projekten MARIKA och WOOD2BIOGAS

MARIKA-projektet handlar om återvinning av näringsämnen och energi inom jordbruket. MARIKA hjälper till med att få fram projektfinansiering inom näringsåtervinning och biogasproduktion och stöder vid ansökningsprocessen. MARIKA projektet pågick 2021-2022. […]