Ny video om projekten MARIKA och WOOD2BIOGAS

MARIKA-projektet handlar om återvinning av näringsämnen och energi inom jordbruket. MARIKA hjälper till med att få fram projektfinansiering inom näringsåtervinning och biogasproduktion och stöder vid ansökningsprocessen. MARIKA projektet pågick 2021-2022.

WOOD2BIOGAS-projektet pågår åren 2022-2023. En av målsättningarna är att producera metan av träflis.
Vid Västankvarn byggs en anläggning för tillverkning av biokol och syntesgas, gasen kan ytterligare metaniseras. Fredrik Ek som är anställd vid SLF och Ott Pärtel vid företaget Xylo Gas Ab monterar som bäst ihop anläggningen i Västankvarn.

Se presentationsvideo

Kontaktuppgifter

Energirådgivare Fredrik Ek, SLF, tfn 040 754 7182, fredrik.ek@slf.fi

Projektet MARIKA – Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön fick understöd av JSM:s medel avsedda för befrämjande av Naturresurs- och bioekonomi. Finansieringen har beviljats av NTM-centralen i Södra Österbotten.

WOOD2BIOGAS-projektet har fått finansiering bl.a. av NTM-centralen i Tavastland.