Boken Klimatsmart jordbruk har utkommit

Lantbrukets utsläpp av växthusgaser Lantbrukets andel av Finlands kalkylmässiga utsläpp av växthusgaser, frånsett markanvändningssektorn, är 11 procent enligt uppgifter från år 2018. Motverkandet av klimatförändringen stöds av många åtgärder för […]