Boken Klimatsmart jordbruk har utkommit

Lantbrukets utsläpp av växthusgaser

Lantbrukets andel av Finlands kalkylmässiga utsläpp av växthusgaser, frånsett markanvändningssektorn, är 11 procent enligt uppgifter från år 2018. Motverkandet av klimatförändringen stöds av många åtgärder för hållbar lantbruksproduktion.

I Finland omfattar lantbrukets goda odlingspraxis och produktionsmetoder redan för tillfället flera klimatsmarta åtgärder. En av de viktigaste är välskötta, välavkastande och fleråriga vallar. De har ett omfattande rotsystem som sträcker sig djupt ner i marken och som befrämjar levnadsförhållandena för mikroberna i jorden samt ett växtbestånd som assimilerar  länge.

Gården är en helhet

Den klimatsmarta gården är framför allt en välskött helhet. Där har man beaktat jordens goda kulturtillstånd och fungerande vattenhushållning, växtföljd och växttäcke, bearbetningsmetoder, behovsanpassad användning av produktionsinsatser, utnyttjande av stallgödsel och andra organiska substanser, djurens utfodring, hälsa och välmående samt energilösningar. Utan att glömma bort skötseln av torvmarker.

Läs mera i boken Klimatsmart jordbruk.

Storlek och pris

Storlek: B5, 104 sidor

Pris: 33 euro (inkl. moms 10 %) + porto      Beställ i vår webbshop