Vi anställer en utvecklingschef för trädgårdsproduktion

Se hela annonsen här: www.facebook.com/proagriaslf/ Ansökan med löneanspråk skickas senast 31.7.2020 Adress: Svenska lantbrukssällskapens förbund, Peter Österman, Elisabetsgatan 21 B 12, 00170 Helsingfors eller per e-post: peter.osterman@slf.fi Tilläggsinformation ges också […]