Vi anställer en utvecklingschef för trädgårdsproduktion

Se hela annonsen här: www.facebook.com/proagriaslf/

Ansökan med löneanspråk skickas senast 31.7.2020

Adress: Svenska lantbrukssällskapens förbund, Peter Österman, Elisabetsgatan 21 B 12, 00170 Helsingfors
eller per e-post: peter.osterman@slf.fi

Tilläggsinformation ges också av VD Peter Österman, tfn 0400 807 370 eller per e-post.