Peter Österman har valts till ny verkställande direktör för SLF

Utvecklingschefen Peter Österman har valts till ny verkställande direktör för Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

Peter Österman, som är agronomie- och forstmagister, har sedan 2002 varit utvecklingschef för företagsledning på SLF. Före det jobbade han några år som forskare vid MTT Ekonomisk forskning. Peter fortsätter som vd för Bokföringssällskapet i Finland Ab. Han är också praktisk jordbrukare på hemgården i Ingå, Degerby.

Den nya direktören tillträder 1.9.2018

Peter Österman efterträder nuvarande vd Kim Nordling som går pension i slutet av sommaren.