Boken Håll åkern i skick har utkommit

I serien Forskning för framåt har boken Håll åkern i skick utkommit

Hitta de rätta och mest lönsamma åtgärderna för dina åkerskiften

Åkerns goda kulturtillstånd är en förutsättning och utgångspunkten för lönsam odling och för att kunna producera bra och högklassiga skördar. I boken utreds faktorer som påverkar åkrarnas kulturtillstånd, hur den upprätthålls och underhålls i odlingen.

Med hjälp av praktiska exempel åskådliggör boken metoder för bedömning av åkerjordens skick och markens struktur för att utreda problem som observerats i åkerns produktionsförmåga samt lokalisera orsakerna. Betoningen ligger på att presentera lämpliga åtgärder för underhåll av åkrar i olika situationer.

Läs mera om bl.a. följande:

  • Upprätthållande av åkerns goda skick
  • Underhåll och förbättring av dräneringen
  • Mikroorganismernas aktivitet i jordmånen
  • Inplantering av maskar
  • Att undvika markpackning
  • Tillförsel av organiskt material
  • Biokol
  • Val av bearbetningssätt
  • Alternativ användning på lågavkastande skiften

Storlek och pris

Storlek: B5, 96 sidor, utgiven 02/2018

Pris: 33 euro (inkl. moms 10 %) + porto      Beställ i vår webbshop