Nyttoväxter på friland – Odlingsanvisningar

Vi har ännu ungefär 50 böcker i lager, enskilda exemplar distribuerar vi gratis.

I boken beskrivs mera ingående ca 45 st. växter som har valts med tanke på att de yrkesmässigt främst kan odlas på friland i Finland. Dessutom finns det ca 15 st. andra nyttoväxter nämnda som är lämpliga att odlas på friland eller plockas i naturen och ge upphov till annan företagsamhet. Av de här sällsyntare odlingsväxterna har det funnits mycket få samlade odlingsanvisningar på svenska med tanke på klimatet och förutsättningarna för odling i Finland.

Boken är utgiven 2011. Närmare info hittar du här.