Boken Växtskydd för åkergrödor 2017 har utkommit

Boken presenterar växtskyddsmedlen som finns på marknaden år 2017 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar samt skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe.

Boken innehåller bl.a.:

  • bruksrekommendationer
  • genomsnittliga kostnader per hektar
  • rätta bekämpningstidpunkter enligt odlingsväxtens utvecklingsstadium
  • tröskelvärden för bekämpning av sjukdomar och skadegörare
  • skillnader i spannmålssorternas sjukdomsresistens
  • information om växtskyddsmedlens effekter

I slutet av boken finns ett löstagbart blad med en sammanställning över tankblandningar för besprutning av spannmål.

Storlek: B5, 64 sidor

Pris: 31 euro (inkl. moms 10 %) + porto