Ny publikation: Åkergrödornas sorter 2014

Boken är ett hjälpmedel när jordbrukaren skall välja de odlingssäkraste sorterna för sin egen gård och de sorter som har de lämpligaste kvalitetsegenskaperna för olika användningsändamål.

Boken innehåller aktuella uppgifter om egenskaper, skördemängder och -kvalitet samt väsentliga odlingstekniska specialegenskaper för de spannmål, balj-, olje- och vallväxter samt kummin-, potatis- och sockerbetssorter som odlas i vårt land. Som ny växtart presenteras fodermajs.

Storlek: B5, 96 sidor, utgiven 06/2014
Pris: 27 euro (inkl. moms 10 %)