Broschyr om generationsväxling

Vid generationsväxlingen på en gård finns det skäl att reservera tillräckligt med tid för planering. Det är en stor utmaning för de berörda parterna i en generationsväxling att känna till lagarna och reglerna som tillämpas. Ofta är det också tidskrävande och svårt att hitta informationen.

Broschyren innehåller det väsentligaste som man bör beakta när en generationsväxling genomförs. I broschyren behandlas bl.a. finansieringsmöjligheter, avträdelsestöd, beskattningsfrågor och viktiga saker att minnas efter generationsväxlingen.