Kvalitetsvideo med smarttelefon -utbildning 29.5.2019

Projektet ”Bli en digiodlare – maatilat digiaikaan” ordnar utbildning i videoproduktion

Utbildningen ger dig god beredskap till att självständigt göra korta och enkla videoproduktioner från början till slut med hjälp av telefonen.

Efter utbildningen får du mycket idéer till att göra och förverkliga nya videoklipp när du känner till hurudana verktyg det lönar sig att använda oberoende om du har iOS eller Android operativsystem. I utbildningen koncentrerar vi oss på filmning med telefon och de editeringsprogram som finns i telefonen.

Tidpunkt: onsdag 29.05.2019 kl. 9-15 

Pris: 50 € (+ moms) Lunch på egen bekostnad

Näradress: Läger- och kurscentret Enä-Seppä, Enätie 45
Postadress: 03250 Ojakkala (Vichtis)

Mera info: Oskari Virtanen, tfn 040 742 7763 eller oskari.virtanen@mediafarmi.fi

Anmälningar

Anmäl dig via den här länken