Greppa Marknaden – Fältvandringar i Västra Nyland 17.6, 19.6 och i Östra Nyland 24.6

Projektet ordnar fältvandringar i västra Nyland på Broby (Brobyvägen 25, Ekenäs) 17.6. Därefter på Postis (Postis 16, Sjundeå) 19.6. Till slut i östra Nyland på Storsarvlax (Sarvlaxvägen 99, Lovisa) 24.6.

Vi samlas kl. 17 till fältvandringarna.

Under fältvandringarna diskuteras växtskydd och ogräsbekämpning med växtodlingsrådgivare från NSL. Vi bekantar oss med olika odlingsväxter som spannmål, protein-, oljeväxter. Dessutom medverkar Viljelijän Avena Berner under fältvandringarna i väst. Lantmännen-Agro deltar i fältvandringen i öst. Projektet Farmers Grain Export är med på samtliga fältvandringar.

Välkomna med!

Anmäl dig senast 14.6.2019

Anmälningar till fältvandringarna senast 14.6. Anmälan till: nsp@slc.fi

Mera info

För mer information, kontakta Oskar Dannbäck via 044 431 4792 (SLF)