Kom med på fältvandringar i höst!

Inom Greppa Marknaden -projektet besöker vi Broby gård och Postis gård. Fältvandringarnas tema är anläggning av höstgrödor, det diskuteras sådd, växtskydd mm. Vi går igenom bestånd av höstspannmål samt oljeväxter. Dessutom kollar vi på NSL:s höstoljeväxtförsök på Postis.

Samarbetsparter

Med på vandringarna följer Viljelijän Avena Berner, Lantmännen Karis Järn och växtodlingsrådgivare från NSL.

Ekenäs 28.9 och Sjundeå 6.10

Vi ses på: Broby gård (Brobyvägen 25, Ekenäs) 28.9 träff kl. 16 och Postis gård (Postis 16, Sjundeå) 6.10 träff kl. 16

Mera information

Ifall du har frågor, kontakta Oskar Dannbäck tel. 044 431 4792