Kom med på fältvandringar i höst!

Inom Greppa Marknaden -projektet besöker vi Broby gård och Postis gård. Fältvandringarnas tema är anläggning av höstgrödor, det diskuteras sådd, växtskydd mm. Vi går igenom bestånd av höstspannmål samt oljeväxter. […]