Hållbar grönsaksproduktion i framtiden i Sydvästra Finland – Tulevaisuuden kestävä vihannestuotanto Lounais-Suomessa

Välkommen till att lyssna på och ta del i diskussion om framtidens hållbara grönsaksproduktion på friland i Sydvästra Finland.

Tidpunkt: onsdag 20.3.2024 kl. 9.30–14.30
Plats: Livia Tuorla, auditoriet, Tuorlavägen 1, 21500 Pikis

Vilka är produktionens styrkefaktorer och utmaningar i regionen? Erbjuder ökande efterfrågan av grönsaker nya möjligheter i framtiden? Hur förändras odlingsmetoderna? Kan klimatförändringen möjliggöra odling av nya växtarter? Kom med och diskutera samt skapa visioner om hur grönsaksproduktionen borde utvecklas i regionen.

Program

9.30 Morgonkaffe
10.00  Tillfället öppnas
10.10 Möjligheter med åkerrobotar i grönsaksodling – Peltorobo-projektets erfarenheter från sommaren 2023, sakkunnig Eerikki Kaila, Arbetseffektivitetsföreningen (TTS)
10.40 Grönsaksodlingens styrkefaktorer och utmaningar i Sydvästra Finland (diskussion)
11.40 Lunch
12.40 Jordbrukarens anförande, Lauri Niittynen, Kallela gård, Bjärnå
13.00 Mot framtiden – grönsaksproduktionens framtidsutsikter i Sydvästra Finland
14.00 Kaffepaus
14.15 Kommentarer, odlingssakkunnig Riikka Nykänen, Apetit Ruoka Oy
14.30 Tillfället avslutas


Tillfället går i huvudsak på finska, men man kan också bra kommentera och diskutera på svenska.
Diskussionstillfället är öppet och gratis för alla.

Kaffe och lunch avgiftsfritt för alla deltagare.

Anmäl dig senast 14.3.2024

Via Lyyti-länken: Tulevaisuuden kestävä vihannestuotanto Lounais-Suomessa

Mera information

Kontakta Karoliina Rimhanen, tfn 040 747 1255 eller e-post karoliina.rimhanen@luke.fi