Årets växtskyddsbok är här, beställ i webbshopen!

I boken ingår de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2024 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe.

Boken behandlar även metoder och preparat som kan användas i ekologisk odling.

Dessutom innehåller boken bl.a.:

  • parallellimporterade preparat
  • genomsnittliga kostnader per hektar
  • rätta bekämpningstidpunkter enligt odlingsväxtens utvecklingsstadium
  • tröskelvärden för bekämpning av sjukdomar och skadegörare
  • växtskyddsmedlens effekter
  • info om hur besprutningsvattnets kvalitet påverkar bekämpningsresultatet

Såsom tidigare finns det i slutet av boken ett löstagbart blad med tankblandningar för besprutning av spannmål.

Storlek och pris

Storlek: B5, 80 sidor

Pris: 40 euro (inkl. moms 10 %) + porto      Beställ i vår webbshop