Greppa Marknaden odlarträff på Vanda Lantbruksmuseum onsdagen 22.1.2020 kl. 09:30

Årets första odlarträff har växtprotein som tema. A-Rehu och Hankkija Foder är på plats, vi diskuterar bl.a. om växtproteinets potential och marknadsläge. Dessutom går vi igenom den allmänna marknadssituationen med SLC och förkalkyler 2020 med NSL.

Välkommen med!

Plats: Vanda Lantbruksmuseum, Nybackagränden 2, 01670 Vanda
Tid: onsdagen 22.1.2020 kl.09.30 – 15.00

Program för dagen

Det detaljerade programmet finns här

Anmälningar

Anmäl dig senast den 17.1.2020 till: nsp@slc.fi eller per telefon (09) 601 588.

Mera information

Tilläggsinformation: Oskar Dannbäck +358 44 4314 792 (Greppa Marknaden).

Tillfället är avgiftsfritt och öppet för alla som vill delta.


Greppa Marknaden – marknad, odling och teknologi – redskap för en lönsam
växtodling! Projektet pågår 2019–2020 och förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC, NSL och SLC Nyland.