Fortbildning för frilandsodlare – Växtskydd i specialgrödor 11.3.2020 Överby, Esbo

Svenska trädgårdsförbundet och SLF ordnar fortbildning för frilandsodlare

Program

Mathias Rönnqvist: Kemiskt växtskydd
Annika Wickström: Alternativt växtskydd

Tid & plats

Onsdag 11.3.2020 kl. 16-19, Axxell, Överby, Inspektorsgränd 3, Esbo

Pris

Pris: 50 euro (+ moms). I priset ingår kaffe och en bit mat.

Anmäl dig senast 4.3.2020

Anmälningar till: heidi.wirtanen@tradgard.fi eller annika.wickstrom@slf.fi