Greppa Marknaden hösttillfälle onsdagen 30.10.2019

Välkommen med på Greppa Marknaden hösttillfälle på Vanda Lantbruksmuseum onsdagen 30.10.2019.

Teman är marknadsläge för råg och oljeväxter, kontraktsodling av råg samt bekämpning av skadegörare i oljeväxter. Dagen börjar med kaffe kl. 9:30 och fortsätter tills kl. 15. Vi äter lunch tillsammans kl. 12. Fazer Mills och Avena Berner medverkar.

Anmälningar

Anmälningar senast onsdagen 23.10 till SLC Nyland, e-post nsp@slc.fi eller tfn 09 601 588. Tillfället är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade.

Program

Detaljerat program för dagen finns bakom den här länken.

Mera information

Tilläggsinformation: Bjarne Westerlund 040 503 7188 (SLC Nyland), Peter Österman 0400 807 370 (SLF) eller Rikard Korkman 040 518 9297 (SLC).


Greppa Marknaden – marknad, odling och teknologi – redskap för en lönsam
växtodling! Projektet pågår 2019–2020 och förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC, NSL och SLC Nyland.