Fortbildning för frilandsodlare onsdag 16.10.2019 i Borgå

Svenska trädgårdsförbundet och SLF ordnar fortbildning för frilandsodlare

Program

Leif Blomqvist: Odling av nischbär (saskatoon, aronia, blåbärstry)
Annika Wickström: Sparrisodling

Tid & plats

Onsdag 16.10.2019 kl. 16-19, Haga Helia, rum 2401, Konstfabriksgatan 1, Borgå

Pris

Pris: 50 euro (+ moms). I priset ingår kaffe och en bit mat.

Anmäl dig senast 10.10.2019

Anmälningar till: heidi.wirtanen@tradgard.fi eller annika.wickstrom@slf.fi

Tillfället sponsoreras av BioBag som presenterar sina produkter i samband med utbildningen.