Greppa Marknaden fältvandringar och teknikträff efter midsommar

Fältvandringar efter midsommaren

Med ut på fälten följer växtodlingsrådgivare från NSL, Corteva och Tilasiemen. På fältvandringarna går vi igenom resultaten av odlingsåtgärderna och grödornas skick samt diskuterar höstväxter. Välkommen med!

I väst på Broby gård (Brobyvägen 25, Ekenäs) onsdagen 24.6, kl. 17:00 och på Malmgård (Malmvägen 307, Sjundeå) torsdagen 25.6, kl. 17:00.

I öst på Peders gård (Pedersvägen 33, Borgå) tisdagen 7.7, kl. 17:00.

Teknikträff tillsammans med Lappträsk Farmarna och Yara 23.6.2020

Teknikträffen ordnas hos Lappträsk Farmarna tillsammans med Yara. Vi bekantar oss med maskinparken och N-sensor. Temat är gödslingsbehov, hur det analyseras och åtgärdas. Välkommen med!

Teknikträff hos Lappträsk farmare (Gamlavägen 155, Pockar) tisdagen 23.6, kl. 17:00.

Anmälningar till tekniktillfället

Anmälningar till tekniktillfället senast 18.6. Anmälan till nsp@slc.fi

För mera information, kontakta Oskar Dannbäck 044 431 4792 (SLF)