Bli en #digiodlare -projektets tredje utbildningsdag onsdag 23.8.2017 i Borgå

Projektets tredje utbildningsdag ordnas onsdag 23.8.2017  kl. 9-15 på Kannonnokka Vanha Navetta, Borgå (Henttalantie 20). Det är gratis att delta (ev. lunch på egen bekostnad). Man kan också delta på distans om det känns behändigare.

Utbildningsdagens tema: Verktygen under kontroll: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, blogg

Efter utbildningsdagen har deltagaren en uppfattning om hur man gör en profil i olika social media, hur man uppdaterar profilen och marknadsför i olika kanaler samt hur man kan använda olika kanaler synkroniserat.

Kunskapsnivå: nybörjare, dvs. man behöver inte färdigt ha en egen profil till någon some-kanal.

Utbildare är Suvi Anttila och Inkeri Hennola, ProAgria Keskusten Liitto samt Niklas Maisi och Oskari Virtanen, Mediafarmi Oy. Språket är finska.

Anmälningar senast 16.8.2017

Anmälning sker via den här nätblanketten.

Läs mera om vad projektet kan erbjuda.