Bli en #digiodlare -projektets andra utbildningsdag torsdag 10.8.2017 i Fiskars

Projektets målsättning är att öka kunnandet i anknytning till marknadsföring och kommunikation, speciellt inom delområdena för some-verktyg (sociala medier), digital marknadsföring och försäljning.

Projektet riktar sig till nyländska producenter, förädlare av lantbruksprodukter, små och medelstora företag som bedriver butiksverksamhet samt branschens projektarbetare, rådgivare och utvecklare av landsbygdsområden. Projektet förverkligas av Svenska lantbrukssällskapens förbund, ProAgria Keskusten Liitto och Mediafarmi Oy.

Projektets andra utbildningsdag ordnas torsdag 10.8.2017  kl. 9-15 på Hotell Tegel i Fiskars (mötesutrymme Sophie). Det är gratis att delta (ev. lunch på egen bekostnad). Man kan också delta på distans om det känns behändigare.

Utbildningsdagens tema: Den elektroniska marknadsföringens möjligheter

Kunskapsnivå: nybörjare, dvs. man behöver inte färdigt ha en egen profil till någon some-kanal. Utbildare under dagen är Suvi Anttila och Inkeri Hennola, ProAgria Keskusten Liitto. Språket är finska.

Anmälningar senast 3.8.2017

Anmälning sker via den här nätblanketten.

Läs mera om vad projektet kan erbjuda.