Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Bokföringstjänster.

Bokföringssällskapet i Finland Ab

Project Description

BokförFolder_BFS_72ppiingstjänster effektivt och sakkunnigt åt landsbygdsföretagare i Svenskfinland

Bokföringsverksamheten sköts via det med lantbruks- och hushållningssällskapen gemensamma bolaget Bokföringssällskapet i Finland Ab.

Bokföringssällskapets huvudsakliga uppgifter är:

  • bokföring och bokslut
  • uppgörande av skattedeklarationer, mervärdesskatt
  • övriga skatterelaterade ärenden

Tjänsterna riktar sig till landsbygdsföretagare omfattande jordbruk med därtill hörande biförtjänstverksamhet, skogsbruk och privat verksamhet, t.ex. uthyrning av fastigheter och den privata deklarationen.

Vi sköter också bokföring och gör bokslut för näringsverksamhet som bedrivs av lantbrukare i annan företagsform (privat firma, Kb, Öb, Ab).

Kontaktuppgifterna hittar du på adressen www.bfs.fi

Andra tjänster

Back to Top