Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Trädgårdsrådgivning.

Friland och växthus

Project Description

Funderar du på att utveckla din verksamhet?

Tag kontakt med vår trädgårdsrådgivning. Vi erbjuder dig ett brett urval av både tjänster och experter inom ProAgria. Ärendet kan gälla odling, ekologisk produktion, produktförädling, lönsamhet, försäljning eller marknadsföring.

Vi skräddarsyr servicen enligt dina behov

Rådgivarna hjälper till med t.ex. odlingsfrågor såsom växtskydd, odlingsplanering, gödsling och jordens bördighet. Tjänsterna kan vara besök på gården, ske per telefon eller via webbaserad konferens.

Du får

  • Insikter och rekommendationer av en utomstående för att komma vidare i utvecklandet av verksamheten.
  • Information om växtodlingsåtgärder som sedan kan utföras i rätt tid med rätta metoder
  • Information om alternativa odlingsåtgärder
  • Aktivt samarbete och kontakt med sakkunniga
  • Utvärdering för följande säsong

Kom ihåg att du också kan använda dig av Råd 2030-systemet för anskaffning av rådgivning. Stödet kan användas för ändamål såsom växtskydd, ekologisk produktion, energi, omgivning och konkurrenskraft. Mera information på https://proagria.fi/palvelut/talous/neuvo

Tag kontakt

För mera information, kontakta Nina Sevelius, tfn 043 824 8705, nina.sevelius@slf.fi

Bloggen ”I trädgårdsföretagarens stövlar”

ProAgrias trädgårdsrådgivare berättar om sitt arbete, iakttagelser och lyfter fram aktuella händelser inom trädgårdsbranschen. Klicka på bilden upptill för att läsa inläggen (både svenska och finska) i trädgårdsbloggen.

De svenska blogginläggen har vi samlat på den här sidan.

Andra tjänster

Back to Top