Tfn (09) 135 1035, info@slf.fi

Trädgårdsrådgivning.

Rådgivning för friland & under glas

Project Description

Företagsledning och utveckling

Funderar du på att utveckla din verksamhet, en produkt eller en tjänst, men vet inte riktigt hur du skulle fortsätta med arbetet? Eller känner du på dig att du vill utvärdera din verksamhet tillsammans med en expert eller kanske effektivera och finslipa vissa delområden av din verksamhet?

Vi erbjuder skräddarsydda utvecklingstjänster till trädgårdsproducenter i företagsledning och -utveckling. De handlar om från att utvärdera lönsamheten på hela verksamheten till enskilda produkter, att forma om hela affärssystem samt att skapa nya affärsmodeller, produkter och tjänster.

De kan vara till exempel likviditets-, lönsamhets- och investeringskalkyler, olika planer, som affärs- och marknadsföringsplaner.

Tjänsterna kan vara kortvariga utvärderingsdiskussioner var man får insikter och rekommendationer av en utomstående för att komma vidare i utvecklandet av verksamheten, lönsamhets- och finansieringskalkyler eller större helheter som t.ex. administration och ledning av långvariga innovationsprocesser. Ärendet kan gälla odling, produktförädling, trädgårdsproduktionens bisyssla, lönsamhet, försäljning eller marknadsföring.

Funderar du på att övergå till ekologisk produktion eller producerar du redan ekologiskt? Då har du möjligheten att använda dig av Råd 2020 -systemet för anskaffning av rådgivning.

Trädgårdsbloggen

Genom att klicka på blogg-bilden upptill kan du läsa inläggen i vår trädgårdsblogg.

Andra tjänster

Back to Top