Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Trädgårdsrådgivning.

Friland och växthus

Project Description

Funderar du på att utveckla din verksamhet?

Tag kontakt med vår trädgårdsrådgivning. Vi erbjuder dig ett brett urval av både tjänster och experter inom ProAgria. Ärendet kan gälla odling, ekologisk produktion, produktförädling, lönsamhet, försäljning eller marknadsföring.

Vi skräddarsyr servicen enligt dina behov

Rådgivarna hjälper till med t.ex. odlingsfrågor såsom växtskydd, odlingsplanering, gödsling, jordens bördighet. Tjänsterna kan vara kortvariga besök på gården eller via webbaserad telefonkonferens.

Du får

  • Insikter och rekommendationer av en utomstående för att komma vidare i utvecklandet av verksamheten.
  • Information om växtodlingsåtgärder som sedan kan utföras i rätt tid med rätta metoder
  • Information om alternativa odlingsåtgärder
  • God skörd och kvalitet
  • Aktivt samarbete och kontakt med sakkunniga
  • Utvärdering för följande säsong

Vi erbjuder också rådgivning timme för timme.

Kom ihåg att du också kan använda dig av Råd 2030-systemet för anskaffning av rådgivning. Stödet kan användas för ändamål såsom växtskydd, ekologisk produktion, energi, omgivning och konkurrenskraft. Mer information på https://proagria.fi/palvelut/talous/neuvo

Tag kontakt

För mera information, kontakta Nina Sevelius, tfn 043 824  8705, nina.sevelius@slf.fi

Bloggen ”I trädgårdsföretagarens stövlar”

ProAgrias trädgårdsrådgivare berättar om sitt arbete, iakttagelser och lyfter fram aktuella händelser inom trädgårdsbranschen. Klicka på bilden upptill för att läsa inläggen (både svenska och finska) i trädgårdsbloggen.

Blogginläggen på svenska har vi samlat på den här sidan.

Andra tjänster

Back to Top