Tfn (09) 135 1035, info@slf.fi

Företagsrådgivning.

Företagsledning och ekonomi

Project Description

Group of happy young business people in a meeting at office

Direkt kundrådgivning och föreläsningar

Företagsrådgivningen består av skräddarsydda ekonomitjänster till lantbruksföretagare. Den ekonomiska rådgivningen omfattar frågeställningar kring likviditet och lönsamhet eller frågor om skatteplanering. Även utredningar gällande bolagiseringen av lantbruk samt konkret rådgivning med att bolagisera lantbruk hör till våra tjänster.

Förutom direkt kundrådgivning erbjuder vi även föreläsningar kring ovan nämnda ämnen åt banker, skolor eller övriga samarbetsparter.

Som centralorganisation deltar vi också aktivt med att utveckla ekonomirådgivningen och stöder de lokala lantbruks- och hushållningssällskapens ekonomirådgivare i deras arbete.

Ta kontakt!

För mera information, kontakta Peter Österman, tfn 0400 807 370, peter.osterman(a)slf.fi

Andra tjänster

Back to Top