Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Företagsrådgivning.

Skatteplanering till jordbrukare

Project Description

Företagsrådgivning 

Företagsrådgivningen består av skatteplanering till jordbrukare.

Övriga lantbrukssällskap står till tjänst med bolagiseringsutredningar och analys av gårdens lönsamhet.

Under projektet Greppa generationsskiftet finns material angående generationsväxlingsfrågor.

Tag kontakt

Om du är intresserad av skatteplanering, kontakta Annika Grannas, tfn 050 479 6182, annika.grannas@slf.fi

Andra tjänster

Back to Top