Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Energirådgivning.

Rådgivning & energiplaner

Project Description

energiEnergibekymmer eller energivisioner på gården?

Ju mer energi man konsumerar, desto mer energi och pengar kan man spara! Frågeställningen kan gälla möjligheter att spara energi eller att producera energi med förnybara energikällor.

Har du planer på investeringar på värmesidan eller intresserar småskaliga kraftvärmeanläggningar? Finns det tillräckligt med rent bioavfall och gödsel i närheten för att man kunde satsa på att täcka en del av växthusets energibehov med värme och el från en biogasanläggning? Kanske blåser det så mycket att man kan ta sig en funderare kring begagnade vindkraftverk eller finns det eventuellt ett gammalt nedlagt vattenkraftverk i närheten som kunde tas i bruk?

Ta kontakt om du vill ha hjälp med att komma vidare med någon energirelaterad frågeställning! Vi samarbetar med energirådgivare som har Råd 2030-rättigheter.

Energiplaner

Inom RÅD 2030-systemet kan du t.ex. låta göra upp en energiplan som tar tag i energifrågorna på din gård.

Föreläsningsverksamhet

Vid behov kan energirådgivare ställa upp med föreläsningar och presentationer gällande olika energifrågor med lantbruksanknytning.

Tag kontakt

För mera information, kontakta oss på adressen info@slf.fi

Andra tjänster

Back to Top