Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Utbildningsverksamhet.

För jordbrukare & studerande

Project Description

lärare, utbildning

Fortbildning och föreläsningar

SLF erbjuder fortbildning för jordbrukare och utbildning vid läroinrättningar, i första hand för agrologstuderande. Utbildningstillfällen riktade mot jordbrukare är också en viktig del av förbundets verksamhet.

Inom energisektorn håller energirådgivaren föreläsningar runtom i landet om aktuella energiteman som:

  • värmelösningar
  • energiinbesparing på gårdar
  • bränslesnålt traktorkörande
  • förgasning av trä
  • biogasproduktion
  • alternativa lösningar för spannmålstorkning.

Inom trädgårdssektorn erbjuder vi företag, skolor och övriga samarbetspartners föreläsningar om:

  • företagsledning
  • marknadsföring
  • ekologisk produktion.

Kontakta vår personal för mera information.

Andra tjänster

Back to Top