Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Utbildningsverksamhet.

För jordbrukare & studerande

Project Description

lärare, utbildning

Fortbildning och föreläsningar

SLF erbjuder fortbildning för jordbrukare och utbildning vid läroinrättningar, i första hand för agrologstuderande. Utbildningstillfällen riktade mot jordbrukare är också en viktig del av förbundets verksamhet.

Inom trädgårdssektorn erbjuder vi företag, skolor och övriga samarbetspartners föreläsningar om:

 • produktion av trädgårdsväxter
 • produktionskostnadskalkyler
 • växtskydd
 • ekologisk produktion
 • företagsledning
 • marknadsföring.

Inom energisektorn kan vi erbjuda föreläsningar runtom i landet om aktuella energiteman som:

 • värmelösningar
 • energiinbesparing på gårdar
 • bränslesnålt traktorkörande
 • förgasning av trä
 • biogasproduktion
 • alternativa lösningar för spannmålstorkning.

Tag kontakt

Kontakta vår personal för mera information.

Andra tjänster

Back to Top