Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Utbildningsverksamhet.

För jordbrukare & studerande

Project Description

lärare, utbildning

Fortbildning och föreläsningar

SLF erbjuder fortbildning för jordbrukare och utbildning vid läroinrättningar, i första hand för agrologstuderande. Utbildningstillfällen riktade mot jordbrukare är också en viktig del av förbundets verksamhet.

I frågor gällande landsbygdsföretagens företagsledning och ekonomi ordnar vi föreläsningar om t.ex:

 • bolagisering
 • beskattningsfrågor
 • spannmålsmarknaden och -priserna.

Inom energisektorn håller energirådgivaren föreläsningar runtom i landet om aktuella energiteman som:

 • värmelösningar
 • energiinbesparing på gårdar
 • bränslesnålt traktorkörande
 • förgasning av trä
 • biogasproduktion
 • alternativa lösningar för spannmålstorkning.

Inom trädgårdssektorn erbjuder vi företag, skolor och övriga samarbetspartners föreläsningar om:

 • företagsledning
 • marknadsföring
 • ekologisk produktion.

Kontakta vår personal för mera information.

Andra tjänster

Back to Top