Tre stipendier ur Nils Westermarcks minnesfond delas ut – ansök senast 30.9.2023

Svenska lantbrukssällskapens förbund delar ut tre stipendier ur Nils Westermarcks minnesfond.

Stipendierna delas ut på basis av ansökan åt svenskspråkiga lantbruksstuderanden på yrkeshögskole- eller universitetsnivå.

Stipendierna beviljas åt studerande som i sitt examensarbete eller i sin pro gradu -avhandling jobbar med lantbruksekonomiska frågor. Det anses som fördel om arbetet dessutom omfattar ett socialt perspektiv (den mänskliga faktorn) och olika former av samarbete.

I år är sista ansökningsdagen 30.9.2023.

Ansökningsblanketten och närmare info finns här.