Läs det nyaste numret av Bondeföretagaren

Det nyaste numret av rådgivningens gemensamma tidning har utkommit. Tidningen ges ut av de svenska lantbruks- och hushållningssällskapen i Finland. Tidningen innehåller artiklar som berör frågor som de flesta jordbrukare […]