SLF anställer verkställande direktör

Direktören har helhetsansvaret för att leda och utveckla verksamheten vid förbundet Arbetet handlar också om att sköta och utveckla samarbetet med de svenskspråkiga lantbrukssällskapen och de finskspråkiga ProAgria-organisationerna. Som direktör […]