Studieresa för jordbrukare till Frankrike (Paris) i november 2016

Greppa marknaden-projektet arrangerar i samarbete med företaget Agritel 23-26.11.2016 i Paris en unik kurshelhet i ämnet ”Hantering av prisrisk inom jordbruket och hur man använder terminskontrakt inom jordbruket”.

Kursen riktar sig till jordbrukare och andra som är intresserade av att förstå bättre hur spannmålsmarknaden fungerar och också vill tillämpa sina kunskaper i praktiken.

Syftet med kursen är att lära sig att:

  • Säkra marginaler och hantera prisrisk.
  • Förstå hur termins- och optionsmarknaderna fungerar.
  • Förstå kopplingen mellan kontantpriser och terminspriser.
  • Skapa och följa prissäkringsstrategier med hjälp av konkreta och pedagogiska exempel.

I programmet ingår förutom Agritels kurs  bl.a. besök på Euronext-spannmålsbörsen, besök till exporthamnen i Rouen och till ett spannmålsandelslag i Normandiet.

Anmälningar senast 25.8.2016

Bindande anmälningar till Peter Österman, SLF per e-post, peter.osterman(a)slf.fi senast 25.8.2016.

Pris och hela programmet hittar du här!