Smågruppsträffar om generationsväxling i Vanda i mars-april

Välkommen på Greppa generationsskiftet-projektets träffar i smågrupper i mars-april på Backas gård i Vanda. Smågruppen samlas till fyra träffar med olika teman om generationsväxlingens många faser. Genom att träffa andra jordbrukare som funderar på generationsväxling får deltagarna utbyta erfarenheter och tankar inför generationsskiftet.

Program

Träff 1: 25.3.2024 kl. 18.00–20.00
Presentation av deltagarna och gårdarna samt diskussion om mentorskap bland jordbrukare

Medverkande: projektledare Annika Grannas, Greppa generationsskiftet samt Pia Franzén och Susann Rabb, Ta hand om bonden-projektet

Träff 2: 3.4.2024 kl. 18.00–20.00
Hållbar relation, lika viktigt som hållbar produktion? Par-, syskon- och föräldrarelationer berörs vid generationsväxlingar. Skilsmässor och nyfamiljer påverkar jordbrukaren på många sätt.

Medverkande: familjeterapeut Maria Sundblom Lindberg, Pia Franzén, Ta hand om bonden-projektet och projektledare Annika Grannas, Greppa generationsskiftet

Träff 3: 10.4.2024 kl. 18.00–20.00
Stresshantering

Medverkande: projektledare Annika Grannas, Greppa generationsskiftet samt Pia Franzén och Susann Rabb, Ta hand om bonden-projektet

Träff 4: 16.4.2024 kl. 18.00–20.00
Juridik, papprena i skick samt Anna och Markus Johansson som berättar om sin generationsväxling.
Kartläggning av intresse för mentorskap.
Medverkande: jurist Mikaela Strömberg-Schalin, NSL, lantbrukspolitisk sakkunnig Christo­ffer Ingo, SLC samt Pia Franzén, Ta hand om bonden-projektet och projektledare Annika Grannas, Greppa generationsskiftet

Varje trä­ff inleds med ka­ffe och smått ätbart. Träffarna är avgiftsfria.

Smågruppsträffarna har plats för max tolv deltagare, platserna fylls i anmälningsordning. Vi hoppas att deltagarna förbinder sig att delta i alla trä­ffar. Deltar flera personer från samma gård så behöver alla deltagare anmäla sig.

Träffarna riktar sig i första hand till nyländska jordbrukare, men jordbrukare från alla regioner är välkomna. Alla träffar hålls på Backas gård, Övitsbölevägen 28, 01510 Vanda. Endast deltagande på plats.

Anmälningar

Anmäl dig senast 23.2.2024 via Lyyti

Tilläggsinformation om projektet och smågruppsträffarna

Projektledare Annika Grannas, tfn 050 479 6182, e-post annika.grannas@slf.fi


Träffarna ordnas i samarbete med Ta hand om bonden-projektet. Greppa generationsskiftet-projektet finansieras till 38 % av EU och förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC och NSL
.