SLF:s årsmöte 2022

SLF:s årsmöte hölls den 29 november vid Kåren i Åbo.

Styrelsen för 2023 ser ut enligt följande: 

Ordinarie medlemmar

Mikael Jern, ordförande
Henrik Pott, vice ordförande (ny)
Marina Bergheim-Ahlqvist
Carin Holmqvist
Kenneth Ginman (ny)
Ros-Marie Finne

Personliga suppleanter

Mats Nylund
Meira-Pia Lohiluoma
Henrik Lassas
Jenny Enbär (ny)
Bjarne Westerlund (ny)
Per-Erik Englund