Ny publikation: Greppa marknaden – sälj och köp förnuftigt

Förändringar i jordprodukternas efterfrågan och utbud på världsmarknaden förorsakar kraftiga prisfluktuationer vars effekter sträcker sig ända till den inhemska marknaden. Genom att ta kontroll över marknadsriskerna kan gårdsbruksföretagaren förbättra lönsamheten.

Med hjälp av boken:

  • lär du dig följa med och tolka skördeprognoser, råvarubörser och terminspriser samt övriga väsentliga händelser på världsmarknaden och därmed förutse kommande förändringar
  • kan du optimera tidpunkterna för försäljning och anskaffning
  • kan du påverka försäljningsintäkterna med hjälp av prissäkringsmetoder såsom futurer och optioner
  • är du medveten om de egna produktionskostnadernas betydelse för försäljningsbeslutet
  • vet du vad som skall beaktas när du ingår avtal.

Beställ från vår webb-butik!