Nya affärskoncept för närmat -resa till Holland 30.11 – 3.12.2016

Välkommen på exkursion till Holland

Vi bekantar oss med direktförsäljningskoncept. Företag och producenter i Holland som lyckats att samordna direktförsäljning till konsumenterna effektivt bl.a. med att använda sig av olika digitala lösningar, social media samt digitala marknadsföringskanaler. Dessutom bekantar vi oss med produktion som grundar sig på CSA principer (Community Supported Agriculture) var konsumenten blir en levande del av produktionen och delar produktionens risker tillsammans med producenten. Vi deltar på en workshop var man söker aktivt lösningar till att hitta alternativa metoder till att sälja livsmedel samt diskuterar möjligheterna att använda sig av digitala lösningar och marknadsföring.

 

Vi besöker också Wageningens Universitet som forskar bl.a. i produktionskoncept där städer och konsumenter involveras www.youtube.com/watch?v=Bi3hNsTcda8

 

Målgrupp: Nyländska producenter som är intresserade att utveckla direktförsäljning

Program/ohjelma

Anmälning senast den 5.10 till susann.rannari(a)slf.fi

 

Studieresan arrangeras av ”Plan B. Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat” -projektet som finansieras av Nylands NTM-central, via Landsbygdsutvecklingsprogrammet och förverkligas tillsammans med SLF och NSL i samarbete med SLC och Landsbygdsnätverket i  Holland.