Lantbrukskalender 2017 är en bra julklapp!

Temat för år 2017 är traktorn i trafiken

Tema-avsnittet behandlar de nya traktorklasserna, körkortskraven och i vilka situationer det krävs att man har examen på yrkeskompetens. Reglerna om bränsleavgiften, dvs. när motorredskap och traktorer får köras med motorbrännolja, ingår också.

Annat nytt material

Läs bl.a. också om att beakta jordbruksstöden vid grävarbeten för elkablar, odling av ren havre, effektivitet i en robotladugård, ogräsbekämpning i ekologisk grönsaksproduktion på friland och pensionsreformen 2017.

Tillsammans med kalendern utges en ny app: SLF Tank

På köpet får du tillgång till vår nya mobilapplikation SLF Tank. Med appen räknar man enkelt och behändigt ut hur mycket bränsle det finns kvar i en vågrätt liggande cylinderformad farmartank. Du får också tillgång till appen SLF Utsäde som utgavs hösten 2015. Med utsädesappen kan man räkna ut de rätta utsädesmängderna för spannmål, baljväxter och oljeväxter. Applikationerna fungerar på alla plattformar (Android, iOS, Windows).

Priset på kalendern: 30 € (inkl. moms 24 %) + porto      Läs mera här

Beställ här