Kom ihåg ProAgrias svenskspråkiga elektroniska växtskyddsexamen

Börja med att fylla i anmälningsblanketten

För att avlägga den elektroniska växtskyddsexamen börjar man med att fylla i sina uppgifter omsorgsfullt på anmälningsblanketten så att man får rätt uppgifter på examensintyget och betalningskvittot.

Efter att man har betalt examensavgiften som nätbetalning får man till sin e-post en länk till den finsk- eller svenskspråkiga tenten. Välj länken med det språk på vilket du tänker avlägga tenten. Länken är i kraft två (2) veckor efter att du anmält dig.

OBS! Vi rekommenderar att man avlägger examen genom att använda antingen Chrome- eller Firefox-webbläsare. Med Internet Explorer garanteras inte tjänstens funktionalitet eller säkerhet.

Man har en timme tid på sig att svara på 20 frågor

I examenssystemet har man en timme på sig att svara på 20 frågor som väljs slumpmässigt. Frågorna kan gälla växtskydd inom åkerbruk, trädgårdsproduktion och skogsbruk. Examen måste avläggas på en gång utan möjlighet till avbrott. För en godkänt avlagd examen krävs det minst 16 rätta svar. Om man inte får godkänt resultat den första gången, finns det möjlighet att förnya examen en gång. För godkänt avlagd examen får man ett intyg direkt till sin e-post.

Pris och betalningssätt

Examen kan betalas med nätbankskoder som är i allmän användning, och stark autentisering före examen avläggs kan utföras med nätbankskoder eller mobilcertifikat. OBS! Stark autentisering ska utföras med bankkoderna för den person vars namn man vill ha på examensbeviset. De kan vara skilda koder än de med vilka examen betalas. 

Priset är 50 euro (inkl. moms 24 %)

Mera info om växtskyddsexamen

Läs närmare anvisningar om den elektroniska examen på ProAgrias webbsidor. De svenska anvisningarna finns längst ner på sidan.

Här kommer man direkt till anmälningsblanketten

Ifall av störningar, kontakta ProAgrias kundtjänst

Om det förekommer någon störning i samband med anmälan till examen, tag kontakt via ProAgrias riksomfattande kundtjänstnummer 044 420 9000 (mån-fre kl. 8.15 – 16.00) eller per e-post till adressen asiakaspalvelu@proagria.fi.