Intresserad av att odla bär? Ta del av den avgiftsfria bärodlingsuiden vi nyss publicerat

Om du nyligen har börjat eller tänker börja odla bär eller av annan orsak har intresse av bärodling är den här guiden lämplig läsning.

Bärodling är ett beaktansvärt alternativ när man på en gård t.ex. funderar på byte av produktionsinriktning eller i en generationsväxlingssituation bedömer möjligheterna för den som ska ta över gården.
 
Avsikten med den här guiden är att öka förståelsen för hurdana frågor och särdrag som ska beaktas vid bärodling.
 
PDF-publikationen är en översättning av ”Opas aloittaville marjanviljelijöille” som gjorts inom Marjamaat-projektet. SLF har översatt guiden till svenska.
 
Guiden samt mera info finns här: https://www.slf.fi/publikationer/tradgard/