Greppa Marknaden fältvandringar och teknikträffar 2020

Fältvandringar 2020

Greppa Marknaden ordnar fältvandringar i västra Nyland på Broby gård (Brobyvägen 25, Ekenäs) onsdagen 10.6 och Malmgård (Malmvägen 307, Sjundeå) torsdagen 11.6. Vi samlas till bägge fältvandringar kl. 17. Med oss följer växtodlingsrådgivare från NSL och Lantmännen Agro. Kom med och diskutera växtskydd, ogräsbekämpning och odlingsmetoder för olika grödor.

Greppa Marknaden ordnar fältvandring i östra Nyland på Peders gård (Pedersvägen 33, Borgå). Vi samlas onsdagen 17.6, kl. 18. Med oss följer växtodlingsrådgivare från NSL och Hankkija. Kom med och diskutera växtskydd, ogräsbekämpning och odlingsmetoder för olika grödor.

Teknikträffar 2020

Greppa Marknaden ordnar teknikträffar i Nyland tillsammans med Krokby Entreprenad och Soyl i västra Nyland samt Lappträsk Farmare i östra Nyland. Vi bekantar oss bland annat med resultaten av markkartering och varierad startfosforgiva och användning av N-sensor och kompletterande kväve giva.

Vi ses på Krokby gård (Krokbyvägen 45, Tenala) måndagen 15.6, kl. 17. Närmare information om datum samt program för teknikträffen i östra Nyland följer senare.

Välkommen med!