Finlands Svenska 4H byter verksamhetsledare

Efter ett mångårigt arbete inom organisationen lämnar Camilla Wahlsten posten som verksamhetsledare för Finlands Svenska 4H. Finlands Svenska 4H och Svenska lantbrukssällskapens förbund tackar Wahlsten för det arbete som hon gjort för att utveckla 4H-organisationen.

Tillsvidare fungerar Bettina C. Lindfors som verksamhetsledarens ställföreträdande

Rekryteringen av en ny verksamhetsledare kommer att inledas inom kort. Under tiden sköts de operativa uppgifterna inom Finlands svenska 4H av verksamhetsledarens ställföreträdande Bettina C. Lindfors.

Inom Finlands Svenska 4H lär sig barn och unga nya färdigheter och social kompetens genom att göra. Praktiskt kunnande, arbetslivsfärdigheter och företagsamhet värderas högt inom organisationen.

Finlands Svenska 4H är en ekonomiskt autonom avdelning inom Svenska lantbrukssällskapens förbund.

Tilläggsuppgifter ges av 

Alf-Håkan Romar, verkställande direktör SLF, 044 589 8725

Mikael Jern, styrelseordförande SLF, 040 527 6145