BSAG med samarbetsparter ordnar en dränerings- och markvårdskväll på Västankvarn 5.6.2023

Plats: Västankvarn Gård, Förvaltarvillan, Västankvarn­vägen 413
Tid: måndag 5.6 kl. 17:00 – 19:30.

Har du stött på problem med åkerns dränering eller markstruktur? Kom på fältträff och få praktiska råd om hur du kan förbättra skördarna genom att sköta om vattenhushållningen och marken!

Christina Berneheim från Svensk Kolinlagring berättar om hur jordbrukare i Sverige kan få betalt av investerare för kolinlagrande och markförbättrande odlingsmetoder. Vi får se en demonstration av täckdikesspolning. Nylands Svenska Lantbrukssällskaps dräneringsplanerare berättar och visar hur man kan undvika och lösa olika problem med dräneringen. Dessutom gräver vi i jorden, bedömer markstrukturen och pratar om hur vi kan förbättra den.

Mera info på BSAG:s webbsajt: www.bsag.fi/sv/aktuellt/falttraff2023/

Undersök åkerns markstruktur och delta i årets utmaning

Nu gäller det att fatta tag i spaden och gräva gropar i åkrarna för MARK-utmaningen är här!

Utmaningen går ut på att du med spade gräver en grop av en viss storlek, och därefter iakttar och poängsätter den uppgrävda jordkokan med hjälp av Markstrukturkortet. Det är ett utmärkt sätt att samla information om markens skick och följa med effekterna de olika odlingsåtgärderna har på markens egenskaper.

Utmaningen pågår hela odlingssäsongen 2023 och ett pris lottas ut bland deltagarna!

Se instruktioner för hur du kan delta: www.bsag.fi/sv/aktuellt/mark-utmaningen