Boken Ny teknologi i lantbruket har utkommit

Med hjälp av boken kan du bl.a.:

•  gestalta gårdshelheten och processer från en teknologisynvinkel
•  bedöma nyttan och lämpligheten av olika teknologilösningar för den egna gården
•  få en uppfattning om hur automatisering ändrar arbetets karaktär
•  bedöma lönsamheten för en investering i teknologi
•  få idéer om olika teknologilösningar hos oss och från andra länder.

Storlek: B5, 116 sidor, utgiven 05/2015
Normalpris: 32 euro (inkl. 10 % moms)

Beställningar, e-post: info@slf.fi, tfn (09) 135 1035