Trädgårdsbloggen – studiebesök till Belgien

Trädgårdsbloggens nyaste inlägg handlar om ett studiebesök till Belgien i mars 2024.

Finländska odlare och sakkunniga inom IPMWORKS-projektets observationsgårdar gjorde ett motbesök (Cross visit) för att bekanta sig med bär- och grönsaksodlingen i belgiska Flandern. Belgiska och serbiska odlare och sakkunniga hade besökt Finland hösten 2022.

I Flandern odlas på cirka 12 % av åkermarken trädgårdsväxter, främst grönsaker och frukter. Dessutom odlas det en mindre mängd bär. De flesta bären i Flandern odlas i tunnlar eller växthus. En liten del röda vinbär odlades på friland, men de flesta vinbär odlas i tunnlar. Huvuddelen av bären odlas på Tabletop-bord eller i containrar.

En bärodlare berättade att integrerad skadedjursbekämpning (IPM) på deras gård börjar med valet av sorter. Alla bärodlare besökarna träffade konstaterade att Suzukiflugan (Drosophila suzukii) är ett stort problem idag och i Belgien finns det inget annat sätt att bekämpa Suzukiflugan än med fällor och god odlingshygien. 

Läs mera, här hittar du hela blogginlägget och tidigare svenska inlägg

ProAgrias trädgårdsblogg (finska och svenska)

Alla blogginlägg: https://www.proagria.fi/blogit/puutarhayrittajan-saappaissa