Arbetarskydd vid byggprojekt på lantgårdar

En kompakt guide för odlare som planerar att påbörja byggprojekt på gården.

Guiden innehåller det väsentligaste om hur man i olika situationer kan sörja för arbetarskyddsansvaren och undvika farliga situationer. Dessutom ingår exempel på bra arbetarskyddslösningar och info om olika verksamhetsmodeller när man utnyttjar byggherretjänster.

Guiden är uppgjord i samarbete mellan ProAgria och Naturresursinstitutet (LUKE).

Guiden hittar du här.