Tre stipendier ur Nils Westermarcks minnesfond delas ut

Stipendierna delas ut på basis av ansökan åt svenskspråkiga lantbruksstuderanden på yrkeshögskole- eller universitetsnivå.

Stipendierna beviljas åt studerande som i sitt examensarbete eller i sin pro gradu -avhandling jobbar med lantbruksekonomiska frågor. Det anses som fördel om arbetet dessutom omfattar ett socialt perspektiv (den mänskliga faktorn) och olika former av samarbete.

Ansök senast den 10 maj 2017.

Läs mera här om hur man ansöker.