Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Riskhantering på gårdsbruk

23.00 

Boken hjälper landsbygdsföretagaren att identifiera, bedöma och avvärja risker som förekommer i gårdsmiljön.

Boken är till hjälp för identifiering av eventuella riskfaktorer på förhand och planering av verksamhetsmetoderna med syfte att eliminera eller minska hoten.

Beskrivning

Riskhantering på gårdsbruk

Publikationsserien: Forskning för framåt nr. 20

Redaktion: Pirjo Jokipii, Hanne Teräväinen och Jukka Helin

Hanteringen av risker på gården baserar sig på att identifiera de egna processerna och förtydliga verksamhetsmetoderna. Boken hjälper landsbygdsföretagaren att identifiera, bedöma och avvärja risker som förekommer i gårdsmiljön. Den behandlar person-, verksamhets-, egendoms- och miljörisker mångsidigt ur olika synvinklar. Boken innehåller rikligt med praktiska exempel över risksituationer och metoder för att minska dem.

Boken är avsedd för landsbygdsföretagare som vill effektivera sin verksamhet. Företagare som överväger att utvidga, göra produktionen mångsidig eller byta produktionsinriktning har speciellt stor nytta av skriften under övergångsperioden.

Storlek: B5, antal sidor 96, utgiven 2006

Pris: 23 euro (inkl. moms 10 %)

Back to Top