Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Växtskydd för eko-åkern

17.60 

I ekologisk odling är förebyggande åtgärder grunden för växtskyddet. Jordbrukarens yrkeskunskap samt förståelsen för och kunskapen om hur ekosystemet fungerar på åkern hjälper jordbrukaren att hantera växtskyddsproblemen.

Läs mera om innehållet längre ner på sidan.

Beskrivning

Växtskydd för eko-åkern

Publikationsserien: Forskning för framåt nr. 18

Redaktion: Heikki Koskimies, Kirsi Ahlfors och Hanne Teräväinen

I ekologisk odling är förebyggande åtgärder grunden för växtskyddet. Jordbrukarens yrkeskunskap samt förståelsen för och kunskapen om hur ekosystemet fungerar på åkern hjälper jordbrukaren att hantera växtskyddsproblemen.

Boken Växtskydd för eko-åkern fördjupar sig i hur man med ekologiska odlingsmetoder ska kontrollera sjukdomar, skadedjur och ogräs i spannmål, gräsvall, klöver samt olje- och baljväxter.

Syftet med boken är att stöda jordbrukaren i det praktiska arbetet. I boken beskrivs exempelvis, skilt för varje gröda, möjligheterna för sjukdomar att sprida sig genom växtföljden och hur ogräsharvning ska genomföras. Man beskriver också i detalj hur man ska göra upp en växtskyddsplan för gården. Uppgifterna i boken härstammar från praktiska odlingserfarenheter på ekogårdar samt inhemsk och utländsk forskning.     

Storlek: B5, 135 sidor, utgiven 2000

Pris: 17,60 euro (inkl. moms 10 %)

Back to Top